Parteneriat reprezentanti ai societatii civile 19,18%

Nr. Crt.

Denumire partener

Tip partener

Domeniul de activitate

 1

ASOCIAŢIA AMALA

Societate civilă

Susţinerea persoanelor rome, a comunităţilor de romi, a societăţii civile rome şi a tuturor grupurilor dezavantajate
Organizaţie de minorităţi

 2

ASOCIAȚIA GRUPUL FOLCLORIC HAIDUCII DIN AMĂRĂȘTI

Societate civilă

Activităţi cultural-artistice

 3

ASOCIAȚIA SPORTIVĂ CREȚENI “AS CREȚENI”

Societate civilă

Activităţi sportive

 4

PAROHIA GHIOROIU

Societate civilă

Activităţi religioase, filantropice

 5

FUNDAȚIA DUMITRU DRĂGHICESCU

Societate civilă

Sprijinirea copiilor şi tinerilorîn formarea educaţională şi profesională şi îmbunătăţirea situaţiei de viaţă a persoanelor defavorizate

 6

ASOCIAȚIA AGRICOLĂ DE DEZVOLTARE SUD-VEST OLTENIA

Societate civilă

Creştere animale, sprijinirea producătorilor agricoli

formă asociativă relevantă

 7

ASOCIAȚIA COMUNITARĂ “BEICA”

Societate civilă

Îmbunătăţirea nivelului de trai a comunităţii

 8

ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV COMUNAL ORLEȘTI

Societate civilă

Organizarea şi administrarea de activităţi sportive, promovarea sportului, practicarea şi participarea la activităţi sportive

 9

ASOCIAȚIA COMUNITARĂ ORLEȘTI

Societate civilă

Activităţi educative în beneficiul copiilor, activităţi cu carácter de dezvoltare comunitară

 10

ASOCIAȚIA CRESCĂTORILOR DE ANIMALE, PRODUCĂTORILOR DE CARNE ȘI LAPTE

Societate civilă

Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor

formă asociativă relevantă

 11

ASOCIAŢIA- SOCIETATEA CULTURALĂ „ATENEU SĂTESC PRUNDENI”

Societate civilă

Promovarea intereselor profesionale, economice, financiare, sociale si cultural ale institutiilor si a populatiei din zona de interes

Organizaţie de minorităţi

 12

FUNDAȚIA DOKIANA

Societate civilă

Activităţi culturale

 13

ASOCIAȚIA MIXTĂ A CRESCĂTORILOR DE ANIMALE ȘI A PRODUCĂTORILOR DE CEREALE, LEGUME, PLANTE TEHNICE DIN COMUNA ȘTEFĂNEȘTI

Societate civilă

Creşterea animalelorsprijinirea producătorilor agricoli

formă asociativă relevantă

 14

ASOCIAŢIA CLUBUL SPORTIV VIITORUL VALEA MARE

Societate civilă

Organizarea si administrarea de activitati sportive, promovarea sportului, practicarea si participarea la activitati sportive

 

 

Parteneriat

Asigurarea unui parteneriat public si privat in vederea identificarii solutiilor de dezvoltare in mediul rural

Promovarea resurselor

Promovarea resurselor necesare pentru progresul zonelor rurale

Consultanta

Consultanta pentru zona publica si privata privind contractarea de fonduri europene

Suport

Suport in implementarea proiectelor din programul LEADER