- Apel de selecție 1/2021 pentru Măsura M7 6B „Dezvoltare rurală”- versiune simplificată 08.02.2021

- Apel de selecție 1/2021 pentru Măsura M7 6B „Dezvoltare rurală”- versiune detaliată 08.02.2021

 

Arhivă 

-Prelungire apel de selecție nr. 2 din 2020 pentru măsura M7/6B Dezvoltare rurală- versiune simplificată avizat la data 29.10.2020

-Prelungire apel de selecție nr. 2 din 2020 pentru măsura M7/6B Dezvoltare rurală- versiune detaliată avizat la data 29.10.2020

-Apel de selecție nr. 2 din 2020 pentru măsura M7/6B Dezvoltare rurală- versiune detaliată avizat la data 18.09.2020

-Apel de selecție nr. 2 din 2020 pentru măsura M7/6B Dezvoltare rurală- versiune simplificată avizat la data 18.09.2020

-Apel de selecție nr 1 din 2020 pentru măsura M7/6B Versiune detaliată- avizat la 06.07.2020

-Apel de selecție nr 1 din 2020 pentru măsura M7/6B Versiune simplificată- avizat la 06.07.2020

 -Apel selectie nr. 1/2019 M3/2A Varianta detaliata- 09.05.2019

 -Apel selectie nr. 1/2019 M3/2A Varianta simplificata- 09.05.2019

  -Prelungire apel selectie nr.1 / 2019 - M2_2A_Cresterea_performantei_economice_a_exploatatiilor_agricole_si_pomicole - 29.03.2019 varianta simplificata

 -Prelungire apel selectie nr. 1/2019- M2_2A Cresterea performantei economice a ecploatatiilor agricle si pomicole- 29.03.2019- varianta detaliata

 -Prelungire apel selectie nr.1 / 2018 - M8 / 6B Varianta simplificata - 29.03.2019

 -Prelungire apel selectie nr.1 / 2018 - M8 / 6B Varianta simplificata - 18.02.2019

 -Prelungire apel selectie nr.1 / 2018 - M8 / 6B Varianta detaliată - 18.02.2019 

 -Prelungire apel slecție cererii nr.1 / 2018 - M1 / ​​1C Varianta simplificata - 18.02.2019

 -Prelungire apel slecție cererii nr.1 / 2018 - M1 / ​​1C Varianta detaliat - 18.02.2019

 Apel_selectie Nr. 1 / 2019_M2_2A_Cresterea_performantei_economice_a_exploatatiilor_agricole_si_pomicole _-_ Varianta_simplificata  - 23.01.2019

  -  Apel_selectie Nr.1 ​​/ 2019_M2_2A_Cresterea_performantei_economice_a_exploatatiilor_agricole_si_pomicole _-_ Varianta_detaliata  - 23.01.2019

 - Prelungire apel selecție 2 apel selecție 2/2018 - M3 / 2A Varianta simplificată  -15.01.2019

  - Prelungire apel selecție 2 apel selecție 2/2018 - M3 / 2A Varianta detaliată  - 15.01.2019

 - Apel selectie nr.1 / 2018 - M1 / ​​1C Varianta simplificata

- Selecția cererii nr.1 / 2018 - M1 / ​​1C Varianta detaliat

 - Selecția nr.1 / 2018 - M8 / 6B Varianta simplificată

Apel selectie nr.1 / 2018 - M8 / 6B Varianta detaliată

- Adresa apel selectie nr. 2/2018 M3 / 2A - Ajutor pentru ferme mici 

 - Apel selectie nr. 2/2018 M3 / 2A - Varianta simplificată

- Apel selectie nr. 2/2018 M3 / 2A - Varianta detaliată

 - Prelungire 3 apel selectie 1/2018 - Varianta simplificata - M2 / 2A Cresterea performantei economice a exploatatiilor agricole si pomicole

 - Prelungire 3 apel selectie 1/2018 - Varianta detaliata - M2 / 2A Creșterea economică a exploatațiilor agricole și pomicole

 - Prelungire 2 apel selectie 1/2018 - M2 / 2A - Cresterea performantei economice a exploatatiilor agricole si pomicole

 -Prelucrare 2 apel selecție 1 / 2018- varianta simplificată - M4 / 2B- Instalarea tinerilor fermieri

 -Prelucrare 2 apel selectie 1 / 2018- varianta detaliata - M4 / 2B- Instalarea tinerilor fermieri

 -Adresa prelungire  2 apel selectie 1/2018-M4 / 2B- Instalarea tinerilor fermieri

 -Prezentarea apelului selecție 1 / 2018- varianta simplicata- M2- Cresterea performantei economice a exploatatiilor agricole și pomicole

 -Prezentarea apelului de selecție 1 / 2018- varianta detaliată- M2- Cresterea performantei economice a exploatatiilor agricole și pomicole

  -Adresa prelungire apel selecție 1/2018- M2- Creșterea  performanței economice a exploatațiilor agricole și pomicole 

-Hotare CD-  prelungire apel selecție 1 / 2018- M2- Creșterea  performanței economice a exploatațiilor agricole și pomicole 

 -Prelungire apel selecție 1 / 2018- varianta simplificată- M4 Sprijinirea tinerilor fermieri

  -Prelungire apel selecție 1 / 2018- varianta detaliată- M4 Sprijinirea tinerilor fermieri

 - Anunt apel selectie 1/2018-varianta simplificata- M2 Cresterea performantei economice a exploatatiilor agricole si pomicole

 - Anunt apel de selecție 1/2018-varianta detaliata- M2 Cresterea performantei economice a exploatatiilor agricole si pomicole

 -Anunt apel selectie 1/2018-varianta simplificata- M3 Ajutor pentru micile ferme

 - Anunt apel de selecție 1/2018-varianta detaliata- M3 Ajutor pentru micile ferme

 - Anunt apel de selecție 1/2018-varianta simplificată- M4 Sprijinirea tinerilor fermieri

 - Anunt apel de selecție 1/2018-varianta detaliata- M 4 Sprijinirea tinerilor fermieri

 -Anunt prelungire apel selectie 2 M7 6B Dezvoltare rurala varianta simplificata

 -Anunt prelungire apel selecție 2 M7 6B Dezvoltare rurală detaliată 

 -Hotarare Consiliu Director nr. 6 / 05.03.2018 privind prelungirea aple selecției 1 M7 6B Dezvoltarea rurala 05.03.2018 cu erata

-Avizare erata prelungire apel selecție 2 M7 6B Dezvoltare rurală

-Erata prelungire apel selecție 2 M7 6B dezvoltare rurală

 -Procedura evaluare si selectie cu erata conform Hotarare Consiliu Director nr 6/2018

 -Anunt prelugire apel selectie 1 M6 6A Dezvoltarea sectorulului non-agricol varianta simplificata

 -Anunt prelugire apel selectie 1 M6 6A Dezvoltarea sectorulului non-agricol varianta detaliata

 -Hotarare Consiliu Director nr. 6/05.03.2018 privind prelungire aple selectie 1 M6 6A Dezvoltarea sectorului non-agricol 05.03.2018 cu erata

 -Avizare erată prelungire apel selecție 1 M6 6A Dezvoltarea sectorului non-agricol

-Erata prelugire apel selectie 1 M6 6A Dezvoltarea sectorulului non-agricol

 -Fisa EG1.2.2L_Fisa_Eligibilitate masura M6 6A Dezvoltarea sectorului non-agricol cu erata conform Hotarare Consiliu Director nr 6/2018

 -Procedura evaluare si selectie cu erata conform Hotarare Consiliu Director nr 6/2018

 -Anunt prelungire apel selectie 1 M5 6A Sprijin pentru cresterea de noi activitati economice in sectorul non-agricol 02.03.2018 varianta simplificata

 -Anunt prelungire apel selectie 1 M5 6A Sprijin pentru cresterea de noi activitati economice in sectorul non-agricol 02.03.2018 varianta detaliata

 -Hotarare Consiliu Director nr.5/2018 privind anunt prelungire apel selectie 1 M5 6A Sprijin pentru cresterea de noi activitati economice in sectorul non-agricol 02.03.2018 cu erata pentru Anexa 6 Coduri CAEN eligibile

 -Adresa de inaintare nr. 389 din 01.03.2018 depusa la CDRJ pentru prelungire apel selectie 1 M5 6A Sprijin pentru cresterea de noi activitati economice in sectorul non-agricol 02.03.2018

 -Anexa 6 coduri CAEN eligibile aferenta masurii M5 6A cu erata conform Hotarare Consiliu Director nr. 5/2018  

 -EG1.2.4L-Fișa-de-verificare-a-criteriilor-de-selecţie-M5-6A-04-12-2017 cu erata conform Hotarare Consiliu Director nr.5/2018

 -Avizare erată prelungire apel selecție 1 M5 6A Sprijin pentru crearea de noi activități economice în sectorul non-agricol

-Erata prelungire apel selectie 1 M5 6A Sprijin pentru crearea de noi activitati economice in sectorul non-agricol

 - Apel selectie 2 Masura M7 6B Dezvoltare rurala 15.12.2017 varianta simplificata

 -  Apel selectie 2 Masura M7 6B Dezvoltare rurala 15.12.2017 varianta detaliata

 -  Apel selectie 1 Masura M76B Dezvoltare rurala 12 09 2017  varianta simplificata.pdf

 Apel de selecție 1 Masura M76B Dezvoltare rurală 12 09 2017 varianta detaliata.pdf

  -  Apel selectie 1 M5 6A Sprijin pentru crearea de noi activitati economice in sectorul non-agricol 22.12.2017 varianta detaliata.docx

 Apel selectie 1 M5 6A Sprijin pentru crearea de noi activități economice în sectorul non-agricol 22.12.2017 varianta simplificata.docx

 Apel de selecție 1 Masura M6 6A Dezvoltarea sectorului non-agricol 22.12.2017 varianta simplificata.docx

 Apel de selecție 1 Masura M6 6A Dezvoltarea sectorului non-agricol 22.12.2017 varianta detaliata.docx