-Apel selectie nr. 1/2019 M3/2A Varianta detaliata- 09.05.2019

-Apel selectie nr. 1/2019 M3/2A Varianta simplificata- 09.05.2019

 -Prelungire apel selectie nr.1 / 2019 - M2_2A_Cresterea_performantei_economice_a_exploatatiilor_agricole_si_pomicole - 29.03.2019 varianta simplificata

 -Prelungire apel selectie nr. 1/2019- M2_2A Cresterea performantei economice a ecploatatiilor agricle si pomicole- 29.03.2019- varianta detaliata

 -Prelungire apel selectie nr.1 / 2018 - M8 / 6B Varianta simplificata - 29.03.2019

-Prelungire apel selectie nr.1 / 2018 - M8 / 6B Varianta simplificata - 18.02.2019

-Prelungire apel selectie nr.1 / 2018 - M8 / 6B Varianta detaliată - 18.02.2019 

-Prelungire apel slecție cererii nr.1 / 2018 - M1 / ​​1C Varianta simplificata - 18.02.2019

-Prelungire apel slecție cererii nr.1 / 2018 - M1 / ​​1C Varianta detaliat - 18.02.2019

Apel_selectie Nr. 1 / 2019_M2_2A_Cresterea_performantei_economice_a_exploatatiilor_agricole_si_pomicole _-_ Varianta_simplificata  - 23.01.2019

 -  Apel_selectie Nr.1 ​​/ 2019_M2_2A_Cresterea_performantei_economice_a_exploatatiilor_agricole_si_pomicole _-_ Varianta_detaliata  - 23.01.2019

- Prelungire apel selecție 2 apel selecție 2/2018 - M3 / 2A Varianta simplificată  -15.01.2019

 - Prelungire apel selecție 2 apel selecție 2/2018 - M3 / 2A Varianta detaliată  - 15.01.2019

- Apel selectie nr.1 / 2018 - M1 / ​​1C Varianta simplificata

- Selecția cererii nr.1 / 2018 - M1 / ​​1C Varianta detaliat

 - Selecția nr.1 / 2018 - M8 / 6B Varianta simplificată

Apel selectie nr.1 / 2018 - M8 / 6B Varianta detaliată

- Adresa apel selectie nr. 2/2018 M3 / 2A - Ajutor pentru ferme mici 

- Apel selectie nr. 2/2018 M3 / 2A - Varianta simplificată

- Apel selectie nr. 2/2018 M3 / 2A - Varianta detaliată

 - Prelungire 3 apel selectie 1/2018 - Varianta simplificata - M2 / 2A Cresterea performantei economice a exploatatiilor agricole si pomicole

- Prelungire 3 apel selectie 1/2018 - Varianta detaliata - M2 / 2A Creșterea economică a exploatațiilor agricole și pomicole

- Prelungire 2 apel selectie 1/2018 - M2 / 2A - Cresterea performantei economice a exploatatiilor agricole si pomicole

-Prelucrare 2 apel selecție 1 / 2018- varianta simplificată - M4 / 2B- Instalarea tinerilor fermieri

-Prelucrare 2 apel selectie 1 / 2018- varianta detaliata - M4 / 2B- Instalarea tinerilor fermieri

-Adresa prelungire  2 apel selectie 1/2018-M4 / 2B- Instalarea tinerilor fermieri

 

-Prezentarea apelului selecție 1 / 2018- varianta simplicata- M2- Cresterea performantei economice a exploatatiilor agricole și pomicole

 

-Prezentarea apelului de selecție 1 / 2018- varianta detaliată- M2- Cresterea performantei economice a exploatatiilor agricole și pomicole

 

 

-Adresa prelungire apel selecție 1/2018- M2- Creșterea  performanței economice a exploatațiilor agricole și pomicole 

-Hotare CD-  prelungire apel selecție 1 / 2018- M2- Creșterea  performanței economice a exploatațiilor agricole și pomicole 

 

Prelungire apel selecție 1 / 2018- varianta simplificată- M4 Sprijinirea tinerilor fermieri

 Prelungire apel selecție 1 / 2018- varianta detaliată- M4 Sprijinirea tinerilor fermieri

- Anunt apel selectie 1/2018-varianta simplificata- M2 Cresterea performantei economice a exploatatiilor agricole si pomicole

- Anunt apel de selecție 1/2018-varianta detaliata- M2 Cresterea performantei economice a exploatatiilor agricole si pomicole

 

-Anunt apel selectie 1/2018-varianta simplificata- M3 Ajutor pentru micile ferme

- Anunt apel de selecție 1/2018-varianta detaliata- M3 Ajutor pentru micile ferme

 

- Anunt apel de selecție 1/2018-varianta simplificată- M4 Sprijinirea tinerilor fermieri

 

- Anunt apel de selecție 1/2018-varianta detaliata- M 4 Sprijinirea tinerilor fermieri

 

-Anunt prelungire apel selectie 2 M7 6B Dezvoltare rurala varianta simplificata

-Anunt prelungire apel selecție 2 M7 6B Dezvoltare rurală detaliată 

-Hotarare Consiliu Director nr. 6 / 05.03.2018 privind prelungirea aple selecției 1 M7 6B Dezvoltarea rurala 05.03.2018 cu erata

-Avizare erata prelungire apel selecție 2 M7 6B Dezvoltare rurală

Erata prelungire apel selecție 2 M7 6B dezvoltare rurală

-Procedura evaluare si selectie cu erata conform Hotarare Consiliu Director nr 6/2018

-Anunt prelugire apel selectie 1 M6 6A Dezvoltarea sectorulului non-agricol varianta simplificata

-Anunt prelugire apel selectie 1 M6 6A Dezvoltarea sectorulului non-agricol varianta detaliata

-Hotarare Consiliu Director nr. 6/05.03.2018 privind prelungire aple selectie 1 M6 6A Dezvoltarea sectorului non-agricol 05.03.2018 cu erata

 

-Avizare erată prelungire apel selecție 1 M6 6A Dezvoltarea sectorului non-agricol

-Erata prelugire apel selectie 1 M6 6A Dezvoltarea sectorulului non-agricol

-Fisa EG1.2.2L_Fisa_Eligibilitate masura M6 6A Dezvoltarea sectorului non-agricol cu erata conform Hotarare Consiliu Director nr 6/2018

-Procedura evaluare si selectie cu erata conform Hotarare Consiliu Director nr 6/2018

-Anunt prelungire apel selectie 1 M5 6A Sprijin pentru cresterea de noi activitati economice in sectorul non-agricol 02.03.2018 varianta simplificata

-Anunt prelungire apel selectie 1 M5 6A Sprijin pentru cresterea de noi activitati economice in sectorul non-agricol 02.03.2018 varianta detaliata

-Hotarare Consiliu Director nr.5/2018 privind anunt prelungire apel selectie 1 M5 6A Sprijin pentru cresterea de noi activitati economice in sectorul non-agricol 02.03.2018 cu erata pentru Anexa 6 Coduri CAEN eligibile

-Adresa de inaintare nr. 389 din 01.03.2018 depusa la CDRJ pentru prelungire apel selectie 1 M5 6A Sprijin pentru cresterea de noi activitati economice in sectorul non-agricol 02.03.2018

-Anexa 6 coduri CAEN eligibile aferenta masurii M5 6A cu erata conform Hotarare Consiliu Director nr. 5/2018  

-EG1.2.4L-Fișa-de-verificare-a-criteriilor-de-selecţie-M5-6A-04-12-2017 cu erata conform Hotarare Consiliu Director nr.5/2018

 

-Avizare erată prelungire apel selecție 1 M5 6A Sprijin pentru crearea de noi activități economice în sectorul non-agricol

-Erata prelungire apel selectie 1 M5 6A Sprijin pentru crearea de noi activitati economice in sectorul non-agricol

- Apel selectie 2 Masura M7 6B Dezvoltare rurala 15.12.2017 varianta simplificata

- Apel selectie 2 Masura M7 6B Dezvoltare rurala 15.12.2017 varianta detaliata

- Apel selectie 1 Masura M76B Dezvoltare rurala 12 09 2017  varianta simplificata.pdf

Apel de selecție 1 Masura M76B Dezvoltare rurală 12 09 2017 varianta detaliata.pdf

Apel selectie 1 M5 6A Sprijin pentru crearea de noi activitati economice in sectorul non-agricol 22.12.2017 varianta detaliata.docx

Apel selectie 1 M5 6A Sprijin pentru crearea de noi activități economice în sectorul non-agricol 22.12.2017 varianta simplificata.docx

Apel de selecție 1 Masura M6 6A Dezvoltarea sectorului non-agricol 22.12.2017 varianta simplificata.docx

Apel de selecție 1 Masura M6 6A Dezvoltarea sectorului non-agricol 22.12.2017 varianta detaliata.docx