-Ghidul solicitantului Măsura M7/6B Dezvoltare rurală 15.03.2024

Fișele de verificare:

-EG1.2.1L- Fișă de verificare a conformității 15.03.2024

-EG1.2.2L- Fișă de verificare a eligibilității 15.03.2024

-EG1.2.3L- Fișă de verificare pe teren 15.03.2024

-EG1.2.4L- Fișă de evaluare a criteriilor de selecţie 15.03.2024

Anexele Ghidului:

- Anexa 1 la Cerere de finanțare 15.03.2024

- Anexa 1 la Cerere de finanțare pentru servicii 15.03.2024

- Anexa 2 Studiul de fezabilitate.doc 15.03.2024

- Anexa 3 Memoriu Justificativ beneficiari publici.doc 15.03.2024

- Anexa 4 Recomandări analiza cost-beneficiu.doc 15.03.2024

- Anexa 5 Contract de Finantare.doc 15.03.2024

- Anexa 6 Fișa măsurii 15.03.2024

- Anexa 7 Fișa de prezentare a teritoriului - VGB FIN.xlsx 15.03.2024

 - Anexa 8 Studiu potențial socio-economic de dezvoltare zonă rurale.pdf 15.03.2024

- Anexa 9 Lista zonelor cu potențial turistic ridicat.pdf 15.03.2024

- Anexa 10 Modelul Hotarare consiliu local privind implementarea proiectului.doc 15.03.2024

- Anexa 11 Lista UAT-urilor cu valorile IDUL corespunzătoare.xls 15.03.2024

- Anexa 12 Lista locatiilor aglomerărilor cu proiecte de investitii în apa uzată neconforme.rar 15.03.2024

- Anexa 13 Model de declarație propria răspundere.doc 15.03.2024

- Anexa 14 Declaratie pe propria raspundere.docx 15.03.2024

-Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal 15.03.2024

 Arhiva

-Ghidul solicitantului Măsura M7/6B Dezvoltare rurală 12.09.2023

Fișele de verificare:

 -EG1.2.1L- Fișă de verificare a conformității 12.09.2023

-EG1.2.2L- Fișă de verificare a eligibilității 12.09.2023

-EG1.2.3L- Fișă de verificare pe teren 12.09.2023

-EG1.2.4L- Fișă de evaluare a criteriilor de selecţie 12.09.2023

 Anexele Ghidului:

 - Anexa 1 la Cerere de finanțare12.09.2023

 - Anexa 1 la Cerere de finanțare pentru servicii 12.09.2023

- Anexa 2 Studiul de fezabilitate.doc 12.09.2023

- Anexa 3 Memoriu Justificativ beneficiari publici.doc 12.09.2023

- Anexa 4 Recomandări analiza cost-beneficiu.doc 12.09.2023

- Anexa 5 Contract de Finantare.doc 12.09.2023

- Anexa 6 Fișa măsurii 12.09.2023

- Anexa 7 Fișa de prezentare a teritoriului - VGB FIN.xlsx 12.09.2023

- Anexa 8 Studiu potențial socio-economic de dezvoltare zonă rurale.pdf 12.09.2023

- Anexa 9 Lista zonelor cu potențial turistic ridicat.pdf 12.09.2023

- Anexa 10 Modelul Hotarare consiliu local privind implementarea proiectului.doc 12.09.2023

- Anexa 11 Lista UAT-urilor cu valorile IDUL corespunzătoare.xls 12.09.2023

- Anexa 12 Lista locatiilor aglomerărilor cu proiecte de investitii în apa uzată neconforme.rar 12.09.2023

- Anexa 13 Model de declarație propria răspundere.doc 12.09.2023

- Anexa 14 Declaratie pe propria raspundere.docx 12.09.2023

-Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal 12.09.2023

 -Ghidul solicitantului Măsura M7/6B Dezvoltare rurală 30.03.2023

Fișele de verificare:

-EG1.2.1L- Fișă de verificare a conformității 30.03.2023

-EG1.2.2L- Fișă de verificare a eligibilității 30.03.2023

-EG1.2.3L- Fișă de verificare pe teren 30.03.2023

-EG1.2.4L- Fișă de evaluare a criteriilor de selecţie 30.03.2023

Anexele Ghidului:

- Anexa 1 Cerere de finanțare 30.03.2023

- Anexa 1 la Cerere de finanțare pentru servicii 30.03.2023

- Anexa 2 Studiul de fezabilitate.doc 30.03.2023

- Anexa 3 Memoriu Justificativ beneficiari publici.doc 30.03.2023

- Anexa 4 Recomandări analiza cost-beneficiu.doc 30.03.2023

- Anexa 5 Contract de Finantare.doc 30.03.2023

- Anexa 6 Fișa măsurii 30.03.2023

- Anexa 7 Fișa de prezentare a teritoriului - VGB FIN.xlsx 30.03.2023

- Anexa 8 Studiu potențial socio-economic de dezvoltare zonă rurale.pdf 30.03.2023

- Anexa 9 Lista zonelor cu potențial turistic ridicat.pdf 30.03.2023

- Anexa 10 Modelul Hotarare consiliu local privind implementarea proiectului.doc 30.03.2023

- Anexa 11 Lista UAT-urilor cu valorile IDUL corespunzătoare.xls 30.03.2023

- Anexa 12 Lista locatiilor aglomerărilor cu proiecte de investitii în apa uzată neconforme.rar 30.03.2023

- Anexa 13 Model de declarație propria răspundere.doc 30.03.2023

- Anexa 14 Declaratie pe propria raspundere.docx 30.03.2023

-Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal 30.03.2023

 -Ghidul solicitantului Măsura M7/6B Dezvoltare rurală 12.10.2022

Fișele de verificare:

-EG1.2.1L- Fișă de verificare a conformității 19.09.2022

-EG1.2.2L- Fișă de verificare a eligibilității 19.09.2022

-EG1.2.3L- Fișă de verificare pe teren 19.09.2022

-EG1.2.4L- Fișă de evaluare a criteriilor de selecţie 19.09.2022

Anexele Ghidului:

- Anexa 1 Cerere de finanțare 19.09.2022

- Anexa 1 la Cerere de finanțare pentru servicii 19.09.2022

- Anexa 2 Studiul de fezabilitate.doc 19.09.2022

- Anexa 3 Memoriu Justificativ beneficiari publici.doc 19.09.2022

- Anexa 4 Recomandări analiza cost-beneficiu.doc 19.09.2022

- Anexa 5 Contract de Finantare.doc 19.09.2022

- Anexa 6 Fișa măsurii 19.09.2022

- Anexa 7 Fișa de prezentare a teritoriului - VGB FIN.xlsx 19.09.2022

- Anexa 8 Studiu potențial socio-economic de dezvoltare zonă rurale.pdf 19.09.2022

- Anexa 9 Lista zonelor cu potențial turistic ridicat.pdf 19.09.2022

- Anexa 10 Modelul Hotarare consiliu local privind implementarea proiectului.doc 19.09.2022

- Anexa 11 Lista UAT-urilor cu valorile IDUL corespunzătoare.xls 19.09.2022

- Anexa 12 Lista locatiilor aglomerărilor cu proiecte de investitii în apa uzată neconforme.rar 19.09.2022

- Anexa 13 Model de declarație propria răspundere.doc 19.09.2022

- Anexa 14 Declaratie pe propria raspundere.docx 19.09.2022

-Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal 19.09.2022

 

-Ghidul solicitantului Măsura M7/6B Dezvoltare rurală 19.09.2022

Fișele de verificare:

-EG1.2.1L- Fișă de verificare a conformității 19.09.2022

-EG1.2.2L- Fișă de verificare a eligibilității 19.09.2022

-EG1.2.3L- Fișă de verificare pe teren 19.09.2022

-EG1.2.4L- Fișă de evaluare a criteriilor de selecţie 19.09.2022

Anexele Ghidului:

- Anexa 1 Cerere de finanțare 19.09.2022

- Anexa 1 la Cerere de finanțare pentru servicii 19.09.2022

- Anexa 2 Studiul de fezabilitate.doc 19.09.2022

- Anexa 3 Memoriu Justificativ beneficiari publici.doc 19.09.2022

- Anexa 4 Recomandări analiza cost-beneficiu.doc 19.09.2022

- Anexa 5 Contract de Finantare.doc 19.09.2022

- Anexa 6 Fișa măsurii 19.09.2022

- Anexa 7 Fișa de prezentare a teritoriului - VGB FIN.xlsx 19.09.2022

- Anexa 8 Studiu potențial socio-economic de dezvoltare zonă rurale.pdf 19.09.2022

- Anexa 9 Lista zonelor cu potențial turistic ridicat.pdf 19.09.2022

- Anexa 10 Modelul Hotarare consiliu local privind implementarea proiectului.doc 19.09.2022

- Anexa 11 Lista UAT-urilor cu valorile IDUL corespunzătoare.xls 19.09.2022

- Anexa 12 Lista locatiilor aglomerărilor cu proiecte de investitii în apa uzată neconforme.rar 19.09.2022

- Anexa 13 Model de declarație propria răspundere.doc 19.09.2022

- Anexa 14 Declaratie pe propria raspundere.docx 19.09.2022

-Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal 19.09.2022

-Ghidul solicitantului Măsura M7/6B Dezvoltare rurală 28.04.2022

Fișele de verificare:

-EG1.2.1L- Fișă de verificare a conformității 28.04.2022

-EG1.2.2L- Fișă de verificare a eligibilității 28.04.2022

-EG1.2.3L- Fișă de verificare pe teren 28.04.2022

-EG1.2.4L- Fișă de evaluare a criteriilor de selecţie 28.04.2022

Anexele Ghidului:

- Anexa 1 Cerere de finanțare 28.04.2022

- Anexa 1 la Cerere de finanțare pentru servicii la Cerere de finanțare pentru servicii 28.04.2022

- Anexa 2 Studiul de fezabilitate.doc 28.04.2022

- Anexa 3 Memoriu Justificativ beneficiari publici.doc 28.04.2022

- Anexa 4 Recomandări analiza cost-beneficiu.doc 28.04.2022

- Anexa 5 Contract de Finantare.doc 28.04.2022

- Anexa 6 Fișa măsurii 28.04.2022

- Anexa 7 Fișa de prezentare a teritoriului - VGB FIN.xlsx 28.04.2022

- Anexa 8 Studiu potențial socio-economic de dezvoltare zonă rurale.pdf 28.04.2022

- Anexa 9 Lista zonelor cu potențial turistic ridicat.pdf 28.04.2022

- Anexa 10 Modelul Hotarare consiliu local privind implementarea proiectului.doc 28.04.2022

- Anexa 11 Lista UAT-urilor cu valorile IDUL corespunzătoare.xls 28.04.2022

- Anexa 12 Lista locatiilor aglomerărilor cu proiecte de investitii în apa uzată neconforme.rar 28.04.2022

- Anexa 13 Model de declarație propria răspundere.doc 28.04.2022

- Anexa 14 Declaratie pe propria raspundere.docx 28.04.2022

- Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal 28.04.2022

-Ghidul solicitantului Măsura M7/6B Dezvoltare rurală 08.02.2021

Fișele de verificare:

-EG1.2.1L- Fișă de verificare a conformității 08.02.2021

-EG1.2.2L- Fișă de verificare a eligibilității 08.02.2021

-EG1.2.3L- Fișă de verificare pe teren 08.02.2021

-EG1.2.4L- Fișă de evaluare a criteriilor de selecţie 08.02.2021

Anexele Ghidului:

- Anexa 1 Cerere de finanțare 08.02.2021

- Anexa 1 la Cerere de finanțare pentru servicii la Cerere de finanțare pentru servicii 08.02.2021

Anexa 2 Studiul de fezabilitate.doc 08.02.2021

Anexa 3 Memoriu Justificativ beneficiari publici.doc 08.02.2021

Anexa 4 Recomandări analiza cost-beneficiu.doc 08.02.2021

Anexa 5 Contract de Finantare.doc 08.02.2021

- Anexa 6 Fișa măsurii 08.02.2021

Anexa 7 Fișa de prezentare a teritoriului - VGB FIN.xlsx 08.02.2021

Anexa 8 Studiu potențial socio-economic de dezvoltare zonă rurale.pdf 08.02.2021

Anexa 9 Lista zonelor cu potențial turistic ridicat.pdf 08.02.2021

Anexa 10 Modelul Hotarare consiliu local privind implementarea proiectului.doc 08.02.2021

Anexa 11 Lista UAT-urilor cu valorile IDUL corespunzătoare.xls 08.02.2021

Anexa 12 Lista locatiilor aglomerărilor cu proiecte de investitii în apa uzată neconforme.rar 08.02.2021

Anexa 13 Model de declarație propria răspundere.doc 08.02.2021

Anexa 14 Declaratie pe propria raspundere.docx 08.02.2021

- Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal 08.02.2021

 

 

Varianta finală avizată la 06.07.2020 aferentă apelului 1/2020 deschis în perioada 14.07.2020- 14.08.2020

-Ghidul solicitantului Măsura M7/6B Dezvoltare rurală

Fișele de verificare:

-EG1.2.1L- Fișă de verificare a conformității

-EG1.2.2L- Fișă de verificare a eligibilității 

-EG1.2.3L- Fișă de verificare pe teren

-EG1.2.4L- Fișă de evaluare a criteriilor de selecţie

Anexele Ghidului:

- Anexa 1 Cerere de finanțare

- Anexa 1 la Cerere de finanțare pentru servicii la Cerere de finanțare pentru servicii

Anexa 2 Studiul de fezabilitate.doc

Anexa 3 Memoriu Justificativ beneficiari publici.doc

Anexa 4 Recomandări analiza cost-beneficiu.doc

Anexa 5 Contract de Finantare.doc

- Anexa 6 Fișa măsurii

Anexa 7 Fișa de prezentare a teritoriului - VGB FIN.xlsx

Anexa 8 Studiu potențial socio-economic de dezvoltare zonă rurale.pdf

Anexa 9 Lista zonelor cu potențial turistic ridicat.pdf

Anexa 10 Modelul Hotarare consiliu local privind implementarea proiectului.doc

Anexa 11 Lista UAT-urilor cu valorile IDUL corespunzătoare.xls

Anexa 12 Lista locatiilor aglomerărilor cu proiecte de investitii în apa uzată neconforme.rar

Anexa 13 Model de declarație propria răspundere.doc

Anexa 14 Declaratie pe propria raspundere.docx

- Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 -Cerere retragere apel de selecție nr. 2 din 2020 pentru măsura M7/6B Dezvoltare rurală

Varianta avizată la 26.08.2020 aferentă apelului 2/2020 deschis în perioada 07.09.2020- 07.10.2020

-Ghidul solicitantului Măsura M7/6B Dezvoltare rurală

Fișele de verificare:

-EG1.2.1L- Fișă de verificare a conformității

-EG1.2.2L- Fișă de verificare a eligibilității 

-EG1.2.3L- Fișă de verificare pe teren

-EG1.2.4L- Fișă de evaluare a criteriilor de selecţie

Anexele Ghidului:

- Anexa 1 Cerere de finanțare

- Anexa 1 la Cerere de finanțare pentru servicii la Cerere de finanțare pentru servicii

Anexa 2 Studiul de fezabilitate.doc

Anexa 3 Memoriu Justificativ beneficiari publici.doc

Anexa 4 Recomandări analiza cost-beneficiu.doc

Anexa 5 Contract de Finantare.doc

- Anexa 6 Fișa măsurii

Anexa 7 Fișa de prezentare a teritoriului - VGB FIN.xlsx

Anexa 8 Studiu potențial socio-economic de dezvoltare zonă rurale.pdf

Anexa 9 Lista zonelor cu potențial turistic ridicat.pdf

Anexa 10 Modelul Hotarare consiliu local privind implementarea proiectului.doc

Anexa 11 Lista UAT-urilor cu valorile IDUL corespunzătoare.xls

Anexa 12 Lista locatiilor aglomerărilor cu proiecte de investitii în apa uzată neconforme.rar

Anexa 13 Model de declarație propria răspundere.doc

Anexa 14 Declaratie pe propria raspundere.docx

- Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

-Ghidul solicitantului Masura M7 6B Dezvoltare rurala - publicare date 04 decembrie 2017

-Anexa 1 - Cerere de finanțare M7 6B 04 decembrie 2017

-EG1.2.1L - Fișă de verificare a conformității M7 6B 04 12 2017

-EG1.2.2L Fișa de verificare a eligibilității M7 6B 04 12 2017

-EG1.2.3L - Fișă de verificare pe teren M7 6B 04 12 2017

-EG1.2.4L Fișa de evaluare a criteriilor de selecție M7 6B 04 12 2017

- Anexa 2 Studiul de fezabilitate.doc

Anexa 3 Memoriu Justificativ beneficiari publici.doc

Anexa 4 Recomandări analiza cost-beneficiu.doc

Anexa 5 Contract de Finantare.doc

- Anexa 6 - Fisa măsurii M7 6B

Anexa 7 Fisa de prezentare a teritoriului - VGB FIN.xlsx

Anexa 8 Studiu potențial socio-economic de dezvoltare zonă rurale.pdf

Anexa 9 Lista zonelor cu potențial turistic ridicat.pdf

Anexa 10 Modelul Hotarar consiliu local privind implementarea proiectului.doc

Anexa 11 Lista UAT-urilor cu valorile IDUL corespunzătoare (3) .xls

Anexa 12 Lista locatiilor aglomerarilor cu proiecte de investitii in apa uzata neconforme (1) .rar

Anexa 13 Model de declarație propria răspundere (1) .doc

Anexa 14 - Declaratie pe propria raspundere.docx

-Erata prelungire apel selecție 2 M7 6B dezvoltare rurală

-Hotarare Consiliu Director nr. 6 / 05.03.2018 privind prelungirea aple selecției 1 M7 6B Dezvoltarea rurala 05.03.2018 cu erata

 

Parteneriat

Asigurarea unui parteneriat public si privat in vederea identificarii solutiilor de dezvoltare in mediul rural

Promovarea resurselor

Promovarea resurselor necesare pentru progresul zonelor rurale

Consultanta

Consultanta pentru zona publica si privata privind contractarea de fonduri europene

Suport

Suport in implementarea proiectelor din programul LEADER