Varianta finală avizată la 06.07.2020 aferentă apelului 1/2020 deschis în perioada 14.07.2020- 14.08.2020

-Ghidul solicitantului Măsura M7/6B Dezvoltare rurală

Fișele de verificare:

-EG1.2.1L- Fișă de verificare a conformității

-EG1.2.2L- Fișă de verificare a eligibilității 

-EG1.2.3L- Fișă de verificare pe teren

-EG1.2.4L- Fișă de evaluare a criteriilor de selecţie

 

Anexele Ghidului:

- Anexa 1 Cerere de finanțare

- Anexa 1 la Cerere de finanțare pentru servicii la Cerere de finanțare pentru servicii

Anexa 2 Studiul de fezabilitate.doc

Anexa 3 Memoriu Justificativ beneficiari publici.doc

Anexa 4 Recomandări analiza cost-beneficiu.doc

Anexa 5 Contract de Finantare.doc

- Anexa 6 Fișa măsurii

Anexa 7 Fișa de prezentare a teritoriului - VGB FIN.xlsx

Anexa 8 Studiu potențial socio-economic de dezvoltare zonă rurale.pdf

Anexa 9 Lista zonelor cu potențial turistic ridicat.pdf

Anexa 10 Modelul Hotarare consiliu local privind implementarea proiectului.doc

Anexa 11 Lista UAT-urilor cu valorile IDUL corespunzătoare.xls

Anexa 12 Lista locatiilor aglomerărilor cu proiecte de investitii în apa uzată neconforme.rar

Anexa 13 Model de declarație propria răspundere.doc

Anexa 14 Declaratie pe propria raspundere.docx

- Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

 -Cerere retragere apel de selecție nr. 2 din 2020 pentru măsura M7/6B Dezvoltare rurală

Varianta avizată la 26.08.2020 aferentă apelului 2/2020 deschis în perioada 07.09.2020- 07.10.2020

-Ghidul solicitantului Măsura M7/6B Dezvoltare rurală

Fișele de verificare:

-EG1.2.1L- Fișă de verificare a conformității

-EG1.2.2L- Fișă de verificare a eligibilității 

-EG1.2.3L- Fișă de verificare pe teren

-EG1.2.4L- Fișă de evaluare a criteriilor de selecţie

Anexele Ghidului:

- Anexa 1 Cerere de finanțare

- Anexa 1 la Cerere de finanțare pentru servicii la Cerere de finanțare pentru servicii

Anexa 2 Studiul de fezabilitate.doc

Anexa 3 Memoriu Justificativ beneficiari publici.doc

Anexa 4 Recomandări analiza cost-beneficiu.doc

Anexa 5 Contract de Finantare.doc

- Anexa 6 Fișa măsurii

Anexa 7 Fișa de prezentare a teritoriului - VGB FIN.xlsx

Anexa 8 Studiu potențial socio-economic de dezvoltare zonă rurale.pdf

Anexa 9 Lista zonelor cu potențial turistic ridicat.pdf

Anexa 10 Modelul Hotarare consiliu local privind implementarea proiectului.doc

Anexa 11 Lista UAT-urilor cu valorile IDUL corespunzătoare.xls

Anexa 12 Lista locatiilor aglomerărilor cu proiecte de investitii în apa uzată neconforme.rar

Anexa 13 Model de declarație propria răspundere.doc

Anexa 14 Declaratie pe propria raspundere.docx

- Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Arhivă

-Ghidul solicitantului Masura M7 6B Dezvoltare rurala - publicare date 04 decembrie 2017

-Anexa 1 - Cerere de finanțare M7 6B 04 decembrie 2017

-EG1.2.1L - Fișă de verificare a conformității M7 6B 04 12 2017

-EG1.2.2L Fișa de verificare a eligibilității M7 6B 04 12 2017

-EG1.2.3L - Fișă de verificare pe teren M7 6B 04 12 2017

-EG1.2.4L Fișa de evaluare a criteriilor de selecție M7 6B 04 12 2017

- Anexa 2 Studiul de fezabilitate.doc

Anexa 3 Memoriu Justificativ beneficiari publici.doc

Anexa 4 Recomandări analiza cost-beneficiu.doc

Anexa 5 Contract de Finantare.doc

- Anexa 6 - Fisa măsurii M7 6B

Anexa 7 Fisa de prezentare a teritoriului - VGB FIN.xlsx

Anexa 8 Studiu potențial socio-economic de dezvoltare zonă rurale.pdf

Anexa 9 Lista zonelor cu potențial turistic ridicat.pdf

Anexa 10 Modelul Hotarar consiliu local privind implementarea proiectului.doc

Anexa 11 Lista UAT-urilor cu valorile IDUL corespunzătoare (3) .xls

Anexa 12 Lista locatiilor aglomerarilor cu proiecte de investitii in apa uzata neconforme (1) .rar

Anexa 13 Model de declarație propria răspundere (1) .doc

Anexa 14 - Declaratie pe propria raspundere.docx

-Erata prelungire apel selecție 2 M7 6B dezvoltare rurală

-Hotarare Consiliu Director nr. 6 / 05.03.2018 privind prelungirea aple selecției 1 M7 6B Dezvoltarea rurala 05.03.2018 cu erata