-Ghidul solicitantului Masura M6 6A Dezvoltarea sectorului non agricol non agricol 05 12 2017

-Anexa_1_Cererea de finantare M6 6A 05 12 2017

-EG1.2.1L - Fisa de verificare a conformitatii M6 05 12 2017

-EG1.2.2L Fisa de verificare a eligibilitatii M6 6A

-EG1.2.3L - Fisa de verificare pe teren M6 6A 05 12 2017

-EG1.2.4L Fișa de verificare a criteriilor de selecţie M6 6A 05 12 2017

-Anexa_2.1_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Proiectii_financiare_si_indicatori_financiari

-Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B

-Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C

-Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG28

-Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG907

-Anexa_3_-_Model_Contract_de_Finantare_masura M6 6A

-Anexa 4 - FISA MASURII M6 6A

-Anexa_5._Angajament_pe_propria_raspundere_privind_utilizarea_cofinantarii_private

-Anexa_6.1_Declaratie_incadrare_in_categoria_de_micro-intreprindere_si_intreprindere_mica

-Anexa_6.2_Declaratie_privind_respectarea_regulii_de_cumul_(minimis)

-Anexa_6.3_Declaratia_neincadrare_in_firme_in_dificultate_

-Anexa_6.4_Declaratie_ca_solicitantul_nu_a_beneficiat_de_servicii_de_consiliere_pe_M02

-Anexa_7_Lista_codurilor_CAEN_eligibile

-Anexa_8_Lista_codurilor_CAEN_eligibile_numai_pentru_dotarea_cladirilor

-Anexa_9_Lista_zonelor_cu_potential_turistic_ridicat

-Anexa_10_Lista_zonelor_cu_destinatii_eco-turistice

-Anexa_11_Lista_ariilor_naturale_protejate

-Anexa_12_Instructiuni_evitare_conditii_artificiale_masura M6 6A

-Anexa_13_Declaratie pe propria raspundere a beneficiarului ca va asigura întreținerea/mentenanța investiţiei pe o perioadă de minim 5 ani de la ultima plată

-Anexa 14 - Declaratie pe propria raspundere

-Nota de clarificare nr. 378/29.01.2018 privind DEPUNEREA documentelor SITUATII FINANCIARE pentru sesiunea 22 decembrie 2017- -5 martie 2018 aferenta masurilor M6/6A si M5/6A

-Erata prelugire apel selectie 1 M6 6A Dezvoltarea sectorulului non-agricol

-Hotarare Consiliu Director nr. 6/05.03.2018 privind prelungire aple selectie 1 M6 6A Dezvoltarea sectorului non-agricol 05.03.2018 cu erata