-Ghidul solicitantului Masura M6 6A Dezvoltarea sectorului non agricol 17.08.2023

-Ghidul solicitantului Masura M6 6A Dezvoltarea sectorului non agricol non agricol 04.07.2023

Fișele de verificare:

-EG1.2.1L - Fisa de verificare a conformitatii M6 6A 04.07.2023

-EG1.2.2L Fisa de verificare a eligibilitatii M6 6A 04.07.2023

-EG1.2.3L - Fisa de verificare pe teren M6 6A 04.07.2023

-EG1.2.4L Fișa de verificare a criteriilor de selecţie M6 6A 04.07.2023

Anexele Ghidului:

-Anexa_1_Cererea de finantare M6 6A 04.07.2023

-Anexa_2.1_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Proiectii_financiare_si_indicatori_financiari 04.07.2023

-Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B 04.07.2023

-Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C 04.07.2023

-Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG28 04.07.2023

-Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG907 04.07.2023

-Anexa_3_-_Model_Contract_de_Finantare_masura M6 6A 04.07.2023

-Anexa 4 - FISA MASURII M6 6A 04.07.2023

-Anexa_5._Angajament_pe_propria_raspundere_privind_utilizarea_cofinantarii_private 04.07.2023

-Anexa_6.1_Declaratie_incadrare_in_categoria_de_micro-intreprindere_si_intreprindere_mica 04.07.2023

-Anexa_6.2_Declaratie_privind_respectarea_regulii_de_cumul_(minimis) 04.07.2023

-Anexa_6.3_Declaratia_neincadrare_in_firme_in_dificultate_ 04.07.2023

-Anexa_6.4_Declaratie_ca_solicitantul_nu_a_beneficiat_de_servicii_de_consiliere_pe_M02 04.07.2023

-Anexa_7_Lista_codurilor_CAEN_eligibile 04.07.2023

-Anexa_8_Lista_codurilor_CAEN_eligibile_numai_pentru_dotarea_cladirilor 04.07.2023

-Anexa_9_Lista_zonelor_cu_potential_turistic_ridicat 04.07.2023

-Anexa_10_Lista_zonelor_cu_destinatii_eco-turistice 04.07.2023

-Anexa_11_Lista_ariilor_naturale_protejate 04.07.2023

-Anexa_12_Instructiuni_evitare_conditii_artificiale_masura M6 6A 04.07.2023

-Anexa_13_Declaratie pe propria raspundere a beneficiarului ca va asigura întreținerea/mentenanța investiţiei pe o perioadă de minim 5 ani de la ultima plată 04.07.2023

-Anexa_14_-_Declaratie_pe_propria_raspundere 04.07.2023

-Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal 04.07.2023

Arhiva

-Ghidul solicitantului Masura M6 6A Dezvoltarea sectorului non agricol non agricol 05 12 2017

-Anexa_1_Cererea de finantare M6 6A 05 12 2017

-EG1.2.1L - Fisa de verificare a conformitatii M6 05 12 2017

-EG1.2.2L Fisa de verificare a eligibilitatii M6 6A

-EG1.2.3L - Fisa de verificare pe teren M6 6A 05 12 2017

-EG1.2.4L Fișa de verificare a criteriilor de selecţie M6 6A 05 12 2017

-Anexa_2.1_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Proiectii_financiare_si_indicatori_financiari

-Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B

-Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C

-Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG28

-Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG907

-Anexa_3_-_Model_Contract_de_Finantare_masura M6 6A

-Anexa 4 - FISA MASURII M6 6A

-Anexa_5._Angajament_pe_propria_raspundere_privind_utilizarea_cofinantarii_private

-Anexa_6.1_Declaratie_incadrare_in_categoria_de_micro-intreprindere_si_intreprindere_mica

-Anexa_6.2_Declaratie_privind_respectarea_regulii_de_cumul_(minimis)

-Anexa_6.3_Declaratia_neincadrare_in_firme_in_dificultate_

-Anexa_6.4_Declaratie_ca_solicitantul_nu_a_beneficiat_de_servicii_de_consiliere_pe_M02

-Anexa_7_Lista_codurilor_CAEN_eligibile

-Anexa_8_Lista_codurilor_CAEN_eligibile_numai_pentru_dotarea_cladirilor

-Anexa_9_Lista_zonelor_cu_potential_turistic_ridicat

-Anexa_10_Lista_zonelor_cu_destinatii_eco-turistice

-Anexa_11_Lista_ariilor_naturale_protejate

-Anexa_12_Instructiuni_evitare_conditii_artificiale_masura M6 6A

-Anexa_13_Declaratie pe propria raspundere a beneficiarului ca va asigura întreținerea/mentenanța investiţiei pe o perioadă de minim 5 ani de la ultima plată

-Anexa 14 - Declaratie pe propria raspundere

-Nota de clarificare nr. 378/29.01.2018 privind DEPUNEREA documentelor SITUATII FINANCIARE pentru sesiunea 22 decembrie 2017- -5 martie 2018 aferenta masurilor M6/6A si M5/6A

-Erata prelugire apel selectie 1 M6 6A Dezvoltarea sectorulului non-agricol

-Hotarare Consiliu Director nr. 6/05.03.2018 privind prelungire aple selectie 1 M6 6A Dezvoltarea sectorului non-agricol 05.03.2018 cu erata

 

 

Parteneriat

Asigurarea unui parteneriat public si privat in vederea identificarii solutiilor de dezvoltare in mediul rural

Promovarea resurselor

Promovarea resurselor necesare pentru progresul zonelor rurale

Consultanta

Consultanta pentru zona publica si privata privind contractarea de fonduri europene

Suport

Suport in implementarea proiectelor din programul LEADER