- Ghidul solicitantului Masura M5 6A Sprijin pentru crearea de noi activitati economice in sectorul non agricol 04.07.2023

Fișele de verificare:

-EG1.2.1L - Fisa de verificare a conformitatii 04.07.2023

-EG1.2.2L - Fisa de verificare a eligibilitatii 04.07.2023

-EG1.2.3L - Fisa de verificare pe teren 04.07.2023

-EG1.2.4L Fișa de verificare a criteriilor de selecţie M5 6A 04.07.2023

Anexele Ghidului:

-Anexa_1_Cererea de finantare 04.07.2023

-Anexa 2- Model Plan de afaceri 04.07.2023

-Anexa 3- Contract de finantare 04.07.2023

-Anexa 4 - Fişa Măsurii M5_6A 04.07.2023

-Anexa 5.1 - Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica 04.07.2023

-Anexa 5.2 - Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis) 04.07.2023

-Anexa 5.3 - Declaratia_cu_privire_la_neincadrarea_in_firme_in_dificultate 04.07.2023

-Anexa 5.4 - Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02 04.07.2023

-Anexa 6 - Lista codurilor CAEN eligibile 04.07.2023

-Anexa 7 - Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor 04.07.2023

-Anexa 8 - Instructiuni evitare conditii artificiale 04.07.2023

-Anexa_9_-_Declaratie_pe_propria_raspundere 04.07.2023

-Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal 04.07.2023

Arhiva

- Fisa verificare cerere plata beneficiari si metodologie de verificare

- Ghidul solicitantului Masura M5 6A Sprijin pentru crearea de noi activitati economice in sectorul non agricol 05 12 2017

 -Anexa_1_Cererea de finantare 05 12 2017

 -EG1.2.1L - Fisa de verificare a conformitatii M5 05 12 2017EG1.2.1L

-EG1.2.2L - Fisa de verificare a eligibilitatii 05 12 2017 

-EG1.2.3L - Fisa de verificare pe teren 05 12 2017

-EG1.2.4L Fișa de verificare a criteriilor de selecţie M5 6A 05 12 2017

-Anexa 2- Model Plan de afaceri

-Anexa 3- Contract de finantare

-Anexa 4 - Fişa Măsurii M5_6A

-Anexa 5.1 - Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere micaAnexa 5.1 - Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica

-Anexa 5.2 - Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)Anexa 5.2 - Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)

-Anexa 5.3 - Declaratia_cu_privire_la_neincadrarea_in_firme_in_dificultateAnexa 5.3 - Declaratia_cu_privire_la_neincadrarea_in_firme_in_dificultate

-Anexa 5.4 - Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02Anexa 5.4 - Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02

-Anexa 6 - Lista codurilor CAEN eligibile

-Anexa 7 - Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor

-Anexa 8 - Instructiuni evitare conditii artificiale

-Anexa 9 - Declaratie pe propria raspundere

-Nota de clarificare nr. 378/29.01.2018 privind DEPUNEREA documentelor SITUATII FINANCIARE pentru sesiunea 22 decembrie 2017- -5 martie 2018 aferenta masurilor M6/6A si M5/6A

Adresa de inaintare nr. 389 din 01.03.2018 privind prelungirea apelului nr. 1 masura M5 si erata la anexa 6 aferenta masurii M5 6A

Hotarare Consiliu Director nr. 5 din 01.03.2018 privind prelungirea apelului nr. 1 masura M5 si erata la anexa 6 aferenta masurii M5 6A

Erata 1/2018 masura M5

 

Parteneriat

Asigurarea unui parteneriat public si privat in vederea identificarii solutiilor de dezvoltare in mediul rural

Promovarea resurselor

Promovarea resurselor necesare pentru progresul zonelor rurale

Consultanta

Consultanta pentru zona publica si privata privind contractarea de fonduri europene

Suport

Suport in implementarea proiectelor din programul LEADER