- Fisa verificare cerere plata beneficiari si metodologie de verificare

- Ghidul solicitantului Masura M5 6A Sprijin pentru crearea de noi activitati economice in sectorul non agricol 05 12 2017

 -Anexa_1_Cererea de finantare 05 12 2017

 -EG1.2.1L - Fisa de verificare a conformitatii M5 05 12 2017EG1.2.1L

-EG1.2.2L - Fisa de verificare a eligibilitatii 05 12 2017 

-EG1.2.3L - Fisa de verificare pe teren 05 12 2017

-EG1.2.4L Fișa de verificare a criteriilor de selecţie M5 6A 05 12 2017

-Anexa 2- Model Plan de afaceri

-Anexa 3- Contract de finantare

-Anexa 4 - Fişa Măsurii M5_6A

-Anexa 5.1 - Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere micaAnexa 5.1 - Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica

-Anexa 5.2 - Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)Anexa 5.2 - Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)

-Anexa 5.3 - Declaratia_cu_privire_la_neincadrarea_in_firme_in_dificultateAnexa 5.3 - Declaratia_cu_privire_la_neincadrarea_in_firme_in_dificultate

-Anexa 5.4 - Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02Anexa 5.4 - Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02

-Anexa 6 - Lista codurilor CAEN eligibile

-Anexa 7 - Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor

-Anexa 8 - Instructiuni evitare conditii artificiale

-Anexa 9 - Declaratie pe propria raspundere

-Nota de clarificare nr. 378/29.01.2018 privind DEPUNEREA documentelor SITUATII FINANCIARE pentru sesiunea 22 decembrie 2017- -5 martie 2018 aferenta masurilor M6/6A si M5/6A

Adresa de inaintare nr. 389 din 01.03.2018 privind prelungirea apelului nr. 1 masura M5 si erata la anexa 6 aferenta masurii M5 6A

Hotarare Consiliu Director nr. 5 din 01.03.2018 privind prelungirea apelului nr. 1 masura M5 si erata la anexa 6 aferenta masurii M5 6A

Erata 1/2018 masura M5